لزوم ماجراجویی از نظر پائولو کوئیلو

,If you think adventure is dangerous
!Try routine, it is lethal
اگر فکر می‌کنی ماجراجویی خطرناکِ،
زندگی روزمره‌ات رو ادامه بده،

اون کشنده است!

Paulo Coelho
محمد صبور

قبل از هرچیز، من یک معلم هستم. عاشق یادگیری و یاددهی؛ کنجکاو برای فهمیدن و فهماندن؛ معتاد مطالعه؛ علاقه مند به خودشناسی، رفتارشناسی، تیپ شناسی و هر دانشی که معمای پیچیده ی بشر را ساده تر کند.

ارسال پاسخ