لزوم ماجراجویی از نظر پائولو کوئیلو

,If you think adventure is dangerous
!Try routine, it is lethal
اگر فکر می‌کنی ماجراجویی خطرناکِ،
زندگی روزمره‌ات رو ادامه بده،

اون کشنده است!

Paulo Coelho
محمد صبور

ارسال پاسخ