کوچینگ چیست؟

Permanent Link to کوچینگ چیست؟

کوچینگ چیست و چرا کوچینگ؟ آیا پیش‌آمده که باهدف ایجاد تغییر و تحول در خود و رسیدن به موفقیت، در یک دوره آموزشی یا سمینار شرکت کرده باشید و بعد از مدتی دوباره به انجام عادت‌های قبلی برگشته و تغییر و تحولی را که مایل بودید با شرکت در آن دوره یا سمینار به دست آورید، تجربه نکنید؟

بیشتر بخوانید
18
اشتراک‌گذاری